La tradició musical a Burkina Faso

Imma Puig i Vicent
Gnanou. Projectes solidaris i sòcia d’ADONA’T
Novembre 2022

A l’Àfrica subsahariana, les influències musicals tenen un denominador comú entre les diferents cultures o costums tribals: la connexió entre el significat de la mare terra i l’espiritualitat. Els ritmes, les danses, són formes d’expressió, generalment comunitàries, que…