Qui som

ADONA’T Associació de Dones Nacionalistes “Terra”

L’Associació de Dones Nacionalistes “Terra” (Adona’t), fundada a Castelló de la Plana el 2003, té com a objectius principals la promoció de la dona i del saber femení, la preservació i difusió de la cultura i llengua pròpia del País Valencià i la integració de grups minoritaris, en tots els àmbits, socials, polítics i culturals, amb incidència especial i destacada pel que fa a la Universitat Jaume I.

Per aconseguir aquestes finalitats, Adona’t participa en els fórums adients, i emprén activitats concretes com són exposicions amb diferents temàtiques reivindicatives, articles d’opinió en els mitjans de comunicació, grups de discussió, i altres mesures de pressió que puguen portar a les bones pràctiques associades a la igualtat d’oportunitats i la conciliació familiar, principals dificultats amb què s’enfronten els projectes de les dones.

Premis i distincions