Marisa Giner Parra

Carcaixent (La Ribera Alta, gener 1953). Des de 1975 arrelada a Castelló de la Plana.

Dona, muller, mare, sogra, iaia, germana i ciutadana del món.

Mestra de professió i vocació, amb forta convicció que l’educació és la base per canviar el món, vaig estar en actiu quaranta anys i a hores d’ara estic jubilada.

Actualment soc sòcia d’Adonat i de dues associacions de majors.

Membre del Consell Municipal de Gent Gran i representant del mateix al Consell Municipal d’Igualtat .

A més soc voluntària en el projecte Sambori de Càritas, atenent alumnat d’altres països.