Lite-rata Rosa Monlleó Peris

Rosa Monlleó Peris
Fotografia: Francisco Fabregat (Sucine)

La meua docència en l’Escola de Magisteri i després en la Universitat em van donar l’oportunitat de llegir les idees dels il·lustrats i els krausistes. Tots dos consideraven que l’educació ho solucionava tot en les persones i en una nació, per la qual cosa era imprescindible llegir, llegir i llegir per a dominar el món. En especial, les múltiples lectures que vaig fer em van dur a valorar molt més la tasca de les dones en la història, que sovint havia estat infravalorada. De manera que, paral·lelament a la coordinació del Grup d’Estudis d’Història Local i Fonts Orals i el Centre de Documentació de Recuperació de la Memòria Històrica per a traure de l’oblit els protagonistes de la Segona República, la Guerra Civil i les víctimes del Franquisme o els actors i les actores de la Transició Democràtica, també hem dedicat part de la nostra investigació i publicacions sobretot a mostrar les dones de la ciutat de Castelló i el seu rol tant en el segle xix com en els anys 20 i la Segona República. A més a més, ens ha interessat esbrinar el paper de les dones a la rereguarda en la Guerra Civil i la repressió moral que van patir en el primer franquisme. Han sigut diversos els treballs d’investigació que hem dirigit i hem pogut publicar. Al mateix temps, també forme part de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere de la Universitat Jaume I i de la Comissió de la Veritat, formada per diversos professors de les universitats valencianes, que estudiem en especial la Guerra Civil i la repressió franquista.


Júlia

Isabel-Clara Simó

Bromera, 2010

Eva entre bambolines 

Fàtima Agut

Ajuntament de Castelló de la Plana, 2013

Leonor Serrano. Educadora i feminista en temps de canvis 

Inmaculada Artero i Miquel Ortells

Publicacions de la Universitat Jaume I, 2016

La plaça del Diamant 

Mercé Rodoreda

Enciclopèdia Catalana, 2008

Quan érem capitans

Teresa Pàmies

Proa, 1984