Ecofeminisme

Petra Kelly (1947-1992)

…la nostra experiència ens diu que els hòmens no es prenen l’opressió de les dones tan seriosament com d’altres causes. Hi ha una relació clara i profunda entre militarisme, degradació ambiental i sexisme.

Kelly, Petra K.: Por un futuro alternativo, Ed. Paidós, 1997.

Extret de Puleo, Alicia: Ecofeminismo para otro mundo posible, 2011.

Prioritats
Autora: Àngela Moya López

Si et preguntaren quines causes són prioritàries per a tu, què diries? Potser el treball, la injustícia, l’ecologisme… És el feminisme una prioritat per a tu o ho és només per a les dones?

He volgut plasmar la (dura) realitat de l’afirmació de Petra Kelly, amb una mena de formulari institucional que evidència gràficament eixes causes/prioritats que prefereixen defendre els hòmens. 

Àngela Moya López