Una imatge diu més que mil paraules

Reis Lloría Adanero

ADONA’T 

Reis LLoría Adanero
Fotografia: Sergi Selma

Des de fa més de 10 anys, ADONA’T intenta donar visibilitat a les tasques que diferents dones, a través de la seua activitat pública o privada han fet, fan i faran.

Les successives exposicions han posat en valor les accions quotidianes de dones de Castelló, anònimes o no, conegudes o no. Allò que hui en dia es diu empoderament.

Esta tasca que, en l’àmbit local i comarcal, amb els recursos sempre escassos d’una associació, pot fer ADONA’T, encara que sume, mai serà suficient per a aconseguir una plena igualtat entre dones i hòmens.

Un pas important pel que fa als poders públics per a assolir este objectiu va ser la promulgació de la Llei d’Igualtat l’any 2007. Però que s’haja aprovat una llei no implica necessàriament que l’esperit que l’anima arribe a tots els racons de la societat. 

La Llei d’Igualtat estableix les mesures que han de fer efectiva eixa igualtat entre hòmens i dones en diferents àmbits: educació, mitjans de comunicació, ocupació pública, publicitat, cossos de seguretat de l’estat, mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, la incorporació de dones en els consells d’administració de les grans empreses…

En l’exposició que ADONA’T presenta enguany es fa palesa la desigualtat real que trobem dia a dia en els mitjans de comunicació com a testimonis de les agendes públiques de representants del món de la política o l’economia. 

La igualtat real tardarà a fer-se una realitat perquè encara cal canviar moltes coses, molts hàbits, que perpetuen unes situacions que dificulten a les dones accedir a llocs de responsabilitat i dur endavant una carrera professional en les mateixes condicions que els hòmens. Són molts els exemples que es podrien trobar, però només en presentaré dos.

Recentment, en el Levante. El mercantil valenciano ha aparegut un article sobre les dificultats que tenen les dones per a desenvolupar una carrera acadèmica en la universitat pels criteris que ha establit l’ANECA, segons els quals les baixes per maternitat no computen per al temps de docència. Esta seria una de les desigualtats més fàcilment superable, si hi haguera una voluntat política real per fer-ho. Les baixes per maternitat i per paternitat no són equivalents per a hòmens i dones. La baixa per maternitat és de 16 setmanes, de les quals les 6 primeres són per a la mare i les altres 10 pot gaudir-les la mare, compartir-les amb la parella o cedir-li-les completament. La baixa per paternitat són 4 setmanes. En gener de 2018 havia d’entrar en vigor l’ampliació a 5 setmanes d’esta baixa, però per problemes en l’aprovació dels pressupostos generals de l’estat han paralitzat la millora. I, al mateix temps, s’ha perdut una oportunitat per a superar una de les causes més evidents de desigualtat entre hòmens i dones. Costaria molt d’ampliar la baixa per paternitat i equiparar-la en durada a la de maternitat i que no s’hagen de compartir o cedir les 10 setmanes, sinó que la baixa dure 16 setmanes per a pares i mares? D’esta manera, s’acabaria amb una de les moltes desigualtats que afecta a les dones en la seua incorporació i continuació en tots els nivells del mercat laboral.

La corresponsal a la Xina de la BBC (cadena televisiva pública britànica) ha presentat la dimissió per a mostrar el seu rebuig per cobrar un salari inferior al que cobren els hòmens corresponsals de la mateixa cadena en altres destinacions, sense que la direcció de l’empresa ho haja justificat de manera convincent. 

Professores universitàries o periodistes, d’ací o de l’estranger, són dos exemples recents que ens parlen de les desigualtats per raó de gènere en el món laboral.

Les fotografies que integren esta exposició ens interpel·len directament com a dones i hòmens i el nostre paper en la superació de les desigualtats en llocs de representació i responsabilitat social i empresarial. 

Voldríem veure tantes dones com hòmens en estes fotografies. I les voldríem veure no perquè són dones, sinó perquè són professio-
nals vàlides i han pogut aconseguir els seus objectius laborals sense renúncies ni entrebancs, més enllà dels propis de la mateixa carrera. 

Fins que això no siga possible, ADONA’T continuarà aportant el seu granet d’arena per a seguir empoderant les dones.