Totes som lite-rates: mamíferes de la cultura

Mari Rubio

Presidenta d’ADONA’T.

Mari Rubio
Fotografia: Noelia Blanca

L’enorme proliferació de mitjans audiovisuals, les xarxes socials i les noves tecnologies de la comunicació han posat al nostre abast un cabal d’informació que no ens podíem ni imaginar tan sols fa unes poques dècades. La quantitat i immediatesa de la informació a la qual podem accedir i sobre la qual podem influir ens ha donat la capacitat de crear canals alternatius de comunicació en temps real, de xarxes de solidaritat i d’acció social i política molt efectives.

Però també ha facilitat el creixement de grans corporacions que controlen cada vegada més canals de distribució i ha possibilitat que les grans plataformes de difusió i de control de les xarxes puguen filtrar segons quines informacions. L’accés immediat en línia, la possibilitat de distribuir informació en temps real i els interessos dels grans grups d’empreses ens saturen de continguts banals, informacions esbiaixades o simples falsedats.

A les graelles de programació de moltes emissores de ràdio i televisió figuren programes de debat on el contrast de les idees és substituït per un intercanvi d’insults i desqualificacions al contrari, buscant més l’espectacle que la reflexió i el coneixement. De vegades, per fer veure que totes les opinions estan presents en un debat, es posa al mateix nivell l’opinió d’una persona preparada i documentada amb l’opinió d’algú sense cap tipus de preparació. Es dóna la mateixa importància a notícies degudament contrastades i a simples rumors o simples mentides. Els professionals de les tertúlies són escollits més per la seua capacitat de provocació que per la seua capacitat intel·lectual,
són persones que pontifiquen sobre qualsevol tema sense els mínims coneixements i sense cap respecte sobre els qui opinen d’una manera crítica.

Vivim en un país amb un índex de lectura mínim, amb una llengua minoritzada i amb uns mitjans de comunicació controlats per grups d’empreses que ens van abocant al pensament únic i a la mediocritat més banal. Però, també al nostre país, hi ha cada vegada més persones que saben trobar espais de comunicació, de lectura, de reflexió alternatius a la insistent propaganda que ens inunda.

Hem de saber destriar allò que ens importa entre l’allau d’informacions intranscendents, mitges veritats i propaganda interessada, i per això calen moments de reflexió, de tranquil·la lectura. La lectura ens proporciona sensacions plaents, estimula la nostra imaginació, ens provoca reflexions sobre nosaltres i el món que ens envolta, consolida les nostres conviccions, amplia els horitzons del nostre enteniment i ens proporciona eines de competència lingüística. El llenguatge és un instrument indispensable per entendre i conéixer les realitats humanes. 

El nostre país, la nostra societat, necessita, per créixer, persones innovadores, creadores, que ens provoquen reflexions, que ens facen vore la realitat des de noves perspectives. 

Persones com les dones que homenatgem en esta exposició: periodistes, dramaturgues, editores, bibliotecàries, impressores, dones amants de la literatura, grans lectores, dinamitzadores culturals. Dones, en definitiva, que amb les seues activitats mantenen viu el pensament crític, provoquen la reflexió, dignifiquen la nostra llengua i ajuden que el nostre entorn siga més ric, més dinàmic, més lliure i possibiliten un futur reblit d’esperances. 

Les dones d’ADONA’T amb la present exposició, Lite-rates: mamíferes de la cultura,  volem expressar el nostre suport i el nostre reconeixement a divuit dones del nostre entorn, dones que, amb la seua professió, els seus estudis, la seua dedicació i les seues creacions, ens han aproximat a la literatura, ens han ajudat a ampliar els nostres horitzons mentals i han consolidat i enriquit la nostra llengua.