Sororitat. Nova cultura feminista

Marcela Lagarde y de los Ríos (1948)

A través del temps s’ha gestat en el feminisme una dimensió de la política que busca la confluència i la sintonia entre les dones. Es tracta de la sororitat, l’aliança feminista entre les dones per a canviar la vida i el món amb un sentit just i llibertari.

Lagarde, Marcela: «Pacto entre mujeres. Sororidad», ponència de la Coordinadora española para el lobby europeo de mujeres, Madrid: 10 d’octubre, 2006. 

Sororitat
Autora: Isabel Asensio Andrés

Gràcies a les paraules de Marcela Lagarde he pogut comprendre el concepte de sororitat (sisterhood, hermandad, germanor) una política de nova ordre encunyada cap al 1996, que té una base feminista, ja que aquest moviment social ens va fer obrir els ulls d’una realitat: la desigualtat entre dones i homes. Ens feien creure que érem iguals davant la societat, però francament, ni ho érem, ni ho som, i la sororitat tot just s’encarrega d’açò, de posar en marxa pautes concretes mitjançant una política que escolte les dones per tal que es puga configurar, pas a pas, un món més igualitari en la realitat del segle XXI.

Isabel Asensio Andrés