Sigmund Freud

1856-1936. Psiquiatra

“El descobriment de la seua castració és un punt de viratge en el desenvolupament de la xiqueta. D’ací partiran tres orientacions de desenvolupament: una portarà a la inhibició sexual o a la neurosi; la següent, a l’alteració del caràcter en el sentit d’un complex de masculinitat, i la tercera, per fi, a la feminitat normal.”

“33º Conferencia. La feminidad” (1933), Obras Completas, Editorial Amorrortu, Volum XXII, pàg. 117

Ni castrades ni fàl·liques
Autora: Anna Mingarro Mezquita

Després de llegir tota la conferència de la qual s’ha extret el fragment, la primera reacció fou dibuixar un dit del mig cap amunt i una vagina sobre la cara de Freud. La força visceral d’aquesta imatge va evolucionar, inspirada en l’Art Nouveau austríac contemporani del psicòleg, per mostrar que l’absència de fal·lus no és cap impediment per al desenvolupament socioemocional d’una xiqueta: la vagina dins la rosa representa la dona que floreix, que creix, que és forta. Una xiqueta que es desenvolupa sent DONA.

Anna Mingarro Mezquita