Revolucionàries als inicis del segle XX

Amalia Carvia Bernal (1861-1949)

Les dones no hem de voler ni pedestals ni cadenes: justícia i res més. Que se’ns concedesca la llibertat d’acció necessària per a desenvolupar les nostres facultats d’éssers pensants; que se’ns done la instrucció convenient per a poder adquirir la consciència de la nostra missió com a part integrant de la humanitat.

Carvia, Amalia: «Discurso de agradecimiento. A J. Deleito Piñuela», El Pueblo, 6 de gener de 1909.

Sense títol
Autora: Rocío Álvarez