Declaració de la dona i la ciutadana. La Revolució Francesa

Olympe de Gouges (1748-1793)

Article I: La dona naix lliure i igual a l’home i té els mateixos drets que l’home. Les diferències socials tan sols s’han de fomentar en una utilitat comuna.

Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791.

La Revolució Francesa. Declaració dels drets de la dona i ciutadana
Autora: Sofia Pérez Palmieri

Amb la Declaració de la dona i la ciutadana, Olympe de Gouges va voler respondre de manera reivindicativa a la Declaració dels drets de l’home. Per aquest motiu la il·lustració es presenta amb un títol directe: la declaració de l’home corregida per la de les dones. 

A més, em vaig inspirar en el context posterior a la Revolució on, després de l’avanç que havia aconseguit la lluita feminista, es van tornar a anul·lar molts dels drets assolits. Es va prohibir, per exemple, la reunió de més de cinc dones al carrer. Tant em va colpir que he volgut representar cinc dones lliures i unides, la sororitat. A més, les he envoltades amb alguns articles de la Declaració, com el de referència, simbolitzant un mantell que les protegeix i empodera. 

He representat tot això a través del gravat que, a part de ser una tècnica que m’encanta, requereix una lentitud en el procés  que m’ha fet connectar molt més amb el que ha suposat, al llarg de la història, la lluita de les dones per aconseguir la igualtat de drets.

Sofia Pérez Palmieri