Maite Guardiola

Geòloga. Doctora en Hidrologia per la Universitat d’Arizona.
Col·labora amb diverses ONG com ara Enginyers sense Fronteres, Acció contra la fam, Intermon Oxfam, Water for People.

La meua vida ha estat influenciada per l’exemple dels meus pares. Sempre mirant pels altres, més que per ells mateixos, i això ha dirigit bastant de les meues vivències.

De sempre que havia tingut molt d’interés per tots els temes naturals i en crèixer dins una família amb molta vocació social, aleshores, l’aigua representava per a mi la suma de les dos coses. 

El problema de l’aigua en Àfrica sempre està lligat a les dones. L’aigua representa molt bona part del que és la seua vida diària. Per a mi la consciència de l’aigua és fonamental, d’adonar-se com de limitat és el recurs, però tot i això podem traure-li més profit. 

El fracking és trencar, embrutant tots els materials en profunditat i travessant capes d’aqüífers que usem per a beure, que es poden contaminar. Es tracta d’una acció que per sempre més restarà al subsòl. Em sembla una atrocitat.

La gent s’infravalora respecte de les coses que pot fer, i allò que es vol   normalment es pot fer. 

No hem de tenir por, només fa falta parlar perquè la gent t’escolte; i pense que hi ha molta més gent escoltant del que sembla.