Lliurament dels premis Consell Social i distincions extraordinàries UJI i PAS i PDI 25 anys: Discurs de la presidenta d’ADONA’T

Per a l’Associació de Dones Nacionalistes Terra (ADONA’T)  és un honor rebre aquesta menció de la UNIVERSITAT JAUME I (amb ocasió del seu 30 aniversari) junt amb Vicent Pitarch, l’ONG ILÊWASI, i els col·lectius científics, sanitaris i educatius, al que els donem l’enhorabona.

Agraïm a l’UJI  el seu treball constant que, de manera ininterrompuda, des de la seua creació reconeix la trajectòria de persones i entitats que enalteixen la llengua, la cultura i el compromís social. 

L’associació ADONA’T naix l’any 2003, quan un grup de dones compromeses amb la llengua i la cultura del país, vam tenir la necessitat de començar a treballar pel feminisme des d’una vessant nacionalista.

VOLEM

  • Reivindicar el paper de la dona en el passat, present i per a un millor futur, visibilitzar-les i donar-los el protagonisme que els pertoca,
  • Col·laborar amb  les entitats o empreses culturals que realitzen activitats que fomenten  la igualtat.   
  • Promocionar  activitats de dones creadores que formen part del món de la cultura i emprendre accions de discriminació positiva per garantir la presència paritària de les dones en la cultura.
  • Potenciar la identitat col·lectiva i igualitària, parlar de les dones en positiu i destacar aquelles que amb el seu treball fan possible que anem cap avant. 

En aquest punt volem fer una referència especial a la nostra amiga i companya Mari Rubio que va ser una de les fundadores i presidenta d’ADONA’T durant un temps i que recentment ens ha deixat.

La Universitat Jaume I ens ha recolzat des dels nostres inicis.

En la nostra col·laboració amb l’UJI destaquem l’exposició de cada un dels nostres dotze PROJECTES que al llarg d’aquestos anys s’han estat realitzant per tal de difondre el treball artístic, cultural i social i posar en valor el saber femení, fomentar l’autoestima i denunciar qualsevol tipus de discriminació cap a les dones en diferents àmbits.

També col·laborem en VoxUJI Ràdio a través del programa RÀDIO ADONA’T, des de 2016.

El projecte va nàixer amb la idea de difondre creacions literàries i musicals fetes o interpretades per dones en la nostra llengua, compartir històries, reflexions, obres contemporànies i clàssiques, textos diversos, poemes, contes… Actualment hem inclòs la secció Veu de Lite-rata, un espai d’entrevistes on donem veu a escriptores i/o somniadores de l’escriptura…

La Universitat Jaume I i el seu entorn esdevenen un binomi d’interdependència inevitable, destinades a entendre’s i a treballar juntes per tal de construir una societat de convivència pacifica i enriquidora per a Castelló. 

Moltes gràcies a totes les amigues i tots els amics que ens acompanyat al llarg d’aquestos anys i han fet possible el creixement d’ADONA’T, i enhorabona de nou a les persones i entitats distingides.