L’educació per a la igualtat en l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló

Miguel Monar

Director EASD Castelló 

Miguel Monar
Fotografia:  Juan Pablo Ruiz Hernández

Susana Carro, en el seu assaig Estética de la resistencia de género, afirma que “el arte es el único ámbito capaz de proporcionar un nuevo orden de lo simbólico del que las mujeres estamos huérfanas”, i afegeix que “el arte nos enfrenta a nuestros viejos hábitos, nos interpela emocionalmente y evoca, con un enorme poder de seducción y difusión, no solo otras lecturas posibles del mundo, sino también otros modos posibles de vivirlo”.

Aquestes paraules defineixen ben bé la filosofia que ens guia en l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló. Treballem des de la consciència que l’Art i el Disseny poden canviar el món, perquè d’una manera directa i moltes vegades no conscient, transmeten valors i eduquen a la societat. Per això esperem que les persones formades en l’Escola, quan projecten la seua visió del món, ho facen de manera conscient i compromesa amb la societat en què viuen. 

Assumir aquest compromís només és possible si forma part del procés formatiu de les persones. Per això, des de la nostra Escola impulsem projectes i activitats de caràcter social, tant dins com fora de l’aula, amb diferents entitats públiques i privades. Projectes que habitualment tenen a veure amb la consciència social, la sostenibilitat i la solidaritat. Per tant, l’educació per a la igualtat és un tema que està molt present en l’activitat diària del nostre centre, ja que com diu Marta Macho Stadler, Premi Emakunde d’Igualtat, “el problema es de educación de ellos y de ellas. Los estereotipos nos coartan muchísimo. El problema es social”.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló està plenament implicada en la recerca de temes de Gènere i Disseny. El fruit d’aquest treball s’ha materialitzat ja, entre altres accions, en una proposta per a tot el professorat centrada en la necessitat d’emprar models i referents femenins en l’aula. Donar visibilitat a les dones artistes i dissenyadores en la Història és un mecanisme de transformació social, urgent i necessari. Per a donar suport a aquesta proposta s’està dedicant un pressupost especial per a la dotació de bibliografia d’Art i Disseny, específicament vinculada amb dones rellevants de totes les nostres disciplines. La sensibilitat al voltant d’aquesta qüestió va en augment. A més, tradicionalment, l’EASD de Castelló participa cada any de forma activa en les activitats del Dia Internacional contra la Violència de Gènere que organitza el Servei d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de l’Ajuntament de Castelló, així com també en altres accions similars promogudes per diferents entitats, entre elles, la Creu Roja.

Per tot això, aplaudim l’encomiable iniciativa de l’Associació de Dones Nacionalistes ‘Terra’ ADONA’T i agraïm la seua avinentesa de col·laborar en el projecte expositiu IL·LUMINADES. IL·LUSTRANT LA HISTÒRIA DE LA MISOGÍNIA, que commemora el Dia de la Dona. Així mateix felicitem a totes les il·lustradores seleccionades pel treball realitzat, moltes de les quals han rebut formació en l’EASD de Castelló, alhora que ens congratulem de la seua trajectòria artística.