La Universitat Jaume I fa memòria

Vicent Climent

Rector de la Universitat Jaume I.

Torna el 8 de març i tornen una vegada més ADONA’T amb els seus projectes per commemorar el Dia Internacional de les Dones. Any rere any, i amb aquest ja en són vuit, ens han ofert propostes atractives, sempre vitals, nutritives per a l’esperit i constructores de consciència: dones amb ofici, parelles de dones col·laboradores, tres generacions de dones recuperant la llengua, l’ull de dones fotògrafes, dones que exposen les seues referències de vida, dones resilients i fortes i dones sempre compromeses. Moltes vegades amb compromisos quotidians que semblen petits, que passen quasi desapercebuts, però que, com les arrels dels arbres, al final sostenen i alimenten tot un tronc i tot un univers, immens, de branques i fulles vitals. Enguany, mitjançant una referència clàssica com és la mitologia grega, amb Mnemòsines. Artistes contra l’oblit, les dones d’ADONA’T fan la seua aportació i s’uneixen a la reivindicació per la memòria històrica, per lluitar contra l’oblit, que d’alguna manera és una lluita per restaurar la vida.

Aquest concepte –el de la memòria històrica–, íntimament relacionat amb altres com història, passat, temps, s’ha emprat des de fa un grapat d’anys per reclamar la restitució a les víctimes de la repressió franquista d’una sèrie de drets, molts d’ells morals però també patrimonials, que els van ser sostrets de forma inadmissible i injustificable. I en el cas de les dones, aquesta usurpació encara va ser infinitament més greu per la pèrdua d’ubicació en l’educació, en la política, en la societat…, i que va representar, en definitiva, la seua dissolució i invisibilitat: el pas de l’existència a la mort social.

La Universitat Jaume I, com a centre d’ensenya-ment superior i d’investigació, és conscient de
 la importància de la recuperació del passat històric i dóna suport a totes aquestes reivindicacions, com no pot ser d’altra manera, impulsant el restabliment de la memòria històrica a través del foment de la investigació científica i el debat historiogràfic, que ha donat fruits com la col·lecció de llibres “Història i memòria”, que ha publicat títols molt rellevants, alguns d’ells procedents dels resultats de la investigació del
Grup d’Estudis d’Història Local i Fonts Orals de l’UJI i del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.

A banda de l’accepció referent a la recuperació de la memòria històrica per restablir la dignitat de les persones, la memòria ens serveix també per commemorar efemèrides diverses, com la que la Universitat Jaume I de Castelló té el goig de celebrar enguany. Ens satisfà comprovar que durant els darrers 25 anys, l’UJI ha estat la institució determinant de la transformació de la societat castellonenca en una societat més capaç i més autònoma per a decidir el seu futur i més oberta al món. També una societat més igualitària i justa; una societat conscient i amb consciència, capaç d’analitzar-se, corregir-se i millorar-se.

Mitjançant la seua activitat, la Universitat ha fet valdre al nostre entorn la formació com a factor clau de progrés personal i col·lectiu, com a recurs indispensable, no només per a una òptima ocupabilitat, sinó també per a conquerir la millor qualitat de vida possible en les diverses etapes del cicle vital i per al progrés social, comptant amb un capital humà crític i responsable. Aquesta idea ha estat orientant l’activitat de la Universitat Jaume I des de la seua creació, l’any 1991, i ha influït en diversos canvis socials dels quals hem de ser conscients per tal de preservar-los i fer-los servir com a nous fonaments per al creixement. Entre aquests canvis sobresurt el de la cultura de la igualtat entre dones i homes, un compromís de la Universitat Jaume I que conforma un dels seus trets d’identitat institucional i un dels més diferenciadors d’altres institucions de l’entorn. A la conquesta d’una igualtat efectiva entre dones i homes s’han dedicat molts, i molt significatius, esforços, sempre amb la intenció d’assolir una incidència cultural decisiva en els diferents àmbits de la vida col·lectiva i personal per tal de fer definitivament justícia en aquest aspecte de la convivència humana. S’ha fet molt, moltíssim, i s’han assolit metes importants, però encara ens resta molt per fer.

ADONA’T, l’Associació de Dones Nacionalistes ‘Terra’, conscient del seu paper d’influència social, no deixa passar l’oportunitat un any més de comprometre’s amb les causes que ho requereixen, de posar en valor les dones i els seus treballs, i d’aliar-se amb la Universitat Jaume I, com a principal entitat de l’entorn en la defensa de la ciència, de la llengua i de la cultura, i també de les persones que conformen la societat a què volem servir. És sempre una satisfacció sumar-nos, com a institució, a activitats d’aquesta altura. Felicitem les dones d’ADONA’T i en particular les artistes plàstiques, algunes d’elles vinculades estretament a la Universitat Jaume I, que enguany fonamenten el projecte Mnemòsines. Artistes contra l’oblit; una valenta i valuosa contribució en favor de la memòria.