Fortalesa

Anna M. Ortells Cabedo

Quan es va desenvolupar la malaltia mental del meu fill, vaig constatar un sentiment de rebuig de la gent que tenia prop, l’estigma que la nostra societat hi aplica encara. I a això calia afegir un fort sentiment de culpa: ¿hauria fet jo alguna cosa malament? ¿atenia prou bé a la meua filla adolescent?

Quan una persona està sola no és capaç de millorar la seua situació. AFDEM em va ajudar a acceptar el meu fill, em va donar formació i vaig aprendre que com a ciutadans tenim uns drets que hem de reivindicar, perquè són nostres.

Així va nàixer la Fundació Primavera.

Fortalesa
Anna M.Ortells Cabedo
Música: The Spring of Elements, Remi Tourn
Direcció i producció: Laura García Huguet i Olga Carnero Gomis
Agraïments: Fundació Primavera