Ester Pegueroles

Castelló, 1970

La fotografia ha estat per a mi un instrument  des que a mitjan dels noranta vaig començar a estudiar-ne. M’ha permès treballar i apropar-me a temàtiques com ara la memòria i el record.  No només des del vessant purament documentalista, sinó com a recurs discursiu, quedant, en molts treballs, apartada a simple anècdota.