Domesticación

Jovita Pitarch

Tècnica mixta / Collage
40 x 25 cm
Gener 2016

Domesticación
Autora: Jovita Pitarch

L’obra representa la domesticació de les dones ja des de la infància, per a esdevenir bones patriotes, bones cristianes i bones esposes. D’açò se n’encarregarà paradoxalment, una institució regentada per dones, majoritàriament, i que ens demostra com de caïnita pot arribar a ser l’espècie humana… Durant el franquisme la dona va quedar relegada a un estatus d’ésser inferior, una mera màquina reproductiva, sense veu ni vot.

El títol en castellà és part de l’obra. Fent aquest treball vaig pensar en el NO-DO, i aquest mai es tradueix al valencià. És un complement a l’escena… El nacionalcatolicisme també tenia una forta aversió a la nostra llengua.

Jovita Pitarch