Breu història del feminisme

ADONA’T

Preàmbul
Feminisme
Precedents
Primera onada feminista
1. Naixement del feminisme. La Il·lustració
2. Declaració de la dona i la ciutadana. La Revolució Francesa 
Segona onada feminista 
3. Sufragistes als Estats Units d’Amèrica
4. Sufragistes a Europa
5. El moviment de les obreres: sindicalisme i feminisme
6. Revolucionàries als inicis del segle XX
7. Pacifistes. Feminisme d’entreguerres
Tercera onada feminista
8. Feminisme institucional
9. Ecofeminisme
Quarta onada feminista
10. Sororitat. Nova cultura feminista
11. Feminisme, tecnologia i comunicació
12. #Emergenciafeminista #20S
Bibliografia


inici

Preàmbul

En lloc d’assortidors de gasolina
instal·leu assortidors d’oxígen
al llarg de les carreteres.
La costella d’Adam
implantada en els nostres cossos
ens impedeix respirar.

Anise Koltz, Beneïda siga la serp [que ens va ensenyar la desobediència]

Aquest projecte no pretén ser un estudi exhaustiu de la història del feminisme. Només hem preparat una senzilla correlació cronològica d’alguns dels fets més remarcables de les lluites de les dones per a aconseguir els seus drets i, així, reivindicar eixa part de la història que ens ha sigut constantment arravatada.

En aquesta ocasió, posem l’accent en les dones que reivindiquen el feminisme des de les organitzacions socials, sindicals i polítiques, sent conscients que ens hem deixat quasi totes aquelles que van aportar des de la literatura, les arts plàstiques o les escèniques. 

Quan busqueu informació de qualsevol fet històric remarcable, trobeu noms propis de dones?  No, tret de les dos o tres que en cadascuna de les èpoques han sigut molt famoses. Heu d’anar posant l’afegitó «dones» per a trobar una mena d’història paral·lela. La vida real no és així. No hi ha dos mons, un dels homes i un altre de les dones, un de principal i un altre de secundari. Volem obrir les portes a una història ocultada on les dones són protagonistes de la HISTÒRIA; amb majúscules.   

La història de la humanitat està composada per milions d’històries col·lectives i la història protagonitzada per dones és absolutament transversal. Estem presents en tots els moments de l’evolució de la humanitat. Però tal i com es conta la història oficial es pot pensar que les dones mai hem estat fora de les tasques de la llar o la cura dels infants. Es pot pensar que estàvem amagades fins el segle XX i que estem eixint a poc a poc. Però no és així.

Com se’ns descriurà o ocultarà en la història en el futur? Estarem presents o serem invisibilitzades de nou? Formarem part únicament de la història de les dones o també de la història de la humanitat?

Som conscients que moltes de les afirmacions que fem responen a la nostra pròpia valoració del que ha ocorregut en el feminisme i en la societat en els últims anys i no són necessàriament compartides per totes les feministes. 

Si les dones no hagueren sigut sotmeses i silenciades durant tota la història, la humanitat seria molt diferent i possiblement més democràtica, racional i sostenible.

Resignificar i conéixer qui som i qui han sigut les dones, recórrer el camí que han construït les nostres predecessores; només així podrem refer una existència.

Vos aconsellem aprofundir en la vida i l’obra de les dones que esmentem i que vos portarà a gaudir de la vida i l’obra de moltes més dones, donant-vos una visió de la història que sí que ens representa.

Hem aconseguit moltes coses en les diferents onades feministes, però, malauradament, sembla que la guerra contra les dones comença un altre cop.

inici

Feminisme

És una teoria explicativa, amb una agenda (accions que es desitja abolir i aquelles que es proposa introduir) que disposa d’una avantguarda (posa en acció l’agenda) i que té conseqüències. El feminisme, de caràcter universalista, té com a objectiu interpretar en clau política allò que apareix com a quotidià. Amb el feminisme es pren consciència de l’opressió comuna que pateixen les dones i la possibilitat d’una acció comuna contra ella. 
Amelia Valcárcel, 2019: Ahora, feminismo: cuestiones candentes y frentes abiertos, Cátedra

inici

Precedents

Cap al tercer mil·lenni abans de Crist al Pròxim Orient, entre els rius Èufrates a Tigris, naixien els primers models d’allò que posteriorment s’anomenaria estat. Amb ells es conformaven les primeres estructures polítiques, religioses i econòmiques, en els orígens del patriarcat que perdurarà al llarg dels segles.

En aquestes societats, la posició social dels individus estava determinada principalment pel sexe, amb una clara divisió entre els àmbits públic i privat, reservat el primer als homes i el segon a les dones. La societat  grega i romana i la tradició hebrea mantenen aquesta segregació que perdura en el cristianisme. 

No obstant això, en totes les èpoques hi ha hagut dones que s’han desmarcat del paper que la societat els tenia reservat en qualitat de dones i han destacat en altres àmbits:

Enheduanna (Mesopotàmia, 2285-2250 aC). Sacerdotessa. Va ser la primera dona escriptora en la història.

Hatxepsut (Egipte, segle XV aC). Primera faraona de la història, les seues referències serien esborrades pels faraons posteriors. 

Hipàrquia (Grècia, segle IV aC). Filòsofa. Fou acusada d’abandonar les feines de la llar per dedicar-se a una matèria reservada per als hòmens.

Aspàsia de Milet (460-401 aC). Filòsofa, intel·lectual, estratega política, científica i metgessa. Creà la primera escola d’heteres, dones sàvies, lliures i independents.  

Zenòbia de Palmira (240-275).  Regina de l’est, es va revoltar contra l’Imperi Romà, va conquerir Antioquia, Síria i Mesopotàmia. Va protegir literats i artistes de la seua època. 

Hipàtia d’Alexandria (370-413). Astrònoma, matemàtica i filòsofa. Assassinada brutalment per una turba de cristians. Els seus escrits van ser destruïts, però no aconseguiren esborrar la seua memòria.

A l’edat mitjana aquesta situació de submissió de les dones es manté, afavorida per la influència de l’església que, al segle XII, declara el matrimoni com un sagrament celebrat entre un home i una dona. Al mateix temps, es va expandir la figura de la Mare de Déu, amb festivitats i devocions populars que van crear un espai femení diferenciat.

En aquest context, apareix al centre d’Europa un moviment de caràcter religiós, les beguines, dones que vivien en comunitat, però sense formar part de cap ordre religiós, dedicades a ajudar els altres.

Margarida Porete (Comptat d’Hainaut, 1250-París, 1310), beguina.  Considerada heretge, va ser cremada a la foguera. Va escriure el llibre Espill de les ànimes.

Cap a finals de l’edat mitjana, s’inicia a França un moviment intel·lectual conegut com Querelle des femmes. Es tractava d’una discussió on s’analitzava la vàlua de les dones, si podien ser considerades plenament humanes i quin tipus d’educació havien de rebre. 

Christine de Pisan (Venècia, 1364-
França,  1430). Primera escriptora pro-
fessional de la història, considerada precursora del feminisme, va intervenir en els inicis del debat. La ciutat de les dames (1405).

Sor Isabel de Villena (València, 1430-1490). Religiosa i escriptora. Vita Christi (1497).

El pas a l’edat moderna no suposa un canvi en la situació de les dones. L’ideal de l’humanisme renaixentista només era un ideal masculí. En aquest moment es mantenen dos discursos antagònics respecte a les dones: el discurs de l’excel·lència i el de la inferioritat, però sempre sota l’autoritat masculina. 

Destaquen durant aquest període algunes dones de classe alta i amb una formació exquisida, però encara no es pot parlar de feminisme, perquè no es qüestionen les relacions de poder establides en la societat. 

Marie de Gournay (París, 1565-1645). Defensa la igualtat de dones i homes i considera que les causes de la desigualtat es basen en el pensament secular clàssic, en el religiós i en l’ordenament polític, perquè ni la naturalesa ni Déu han declarat els homes més valuosos o superiors a les dones. La igualdad de hombres y mujeres (1622); El sufrimiento de las damas (1626).

Sor Juana Inés de la Cruz (Mèxic, 1651-1695). Escriptora, compositora i dramaturga religiosa, ferma defensora del dret de les dones a accedir a l’educació.

Mary Astell (New Castle, 1666-Londres, 1731).Defensa l’educació de les dones com
la principal via d’emancipació. A Serious Proposal to the Ladies (1694).

inici

Primera onada feminista

1. Naixement del feminisme.
La Il·lustració

El pas de l’edat moderna a l’edat contemporània marca els inicis del moviment feminista. Durant el segle XVIII té lloc a Europa la Il·lustració, un moviment cultural que qüestiona la justificació del món tal i com es coneixia fins a aquell moment, donant major importància a la raó per sobre de la religió. 

Esta evolució en les mentalitats serà el caldo de cultiu per a les dues revolucions polítiques que marcaran un canvi radical en l’organització social i política acceptada fins al moment; en primer lloc, la revolució que dona pas a la independència de les colònies americanes del Regne Unit (1776) i, en segon lloc, la Revolució Francesa (1789). 

En el nou ordre il·lustrat desapareixen les influències religioses i la tradició basada en
privilegis inqüestionables dels segles anteriors dona pas a un moviment cultural i filosòfic: la raó enfront de la superstició, i el mètode científic i el pensament crític en lloc de les creences i els dogmes de fe.

El feminisme deslegitimarà el poder patriarcal per estar basat en tiranies i propugna la igualtat jurídica, política i social entre els dos sexes.

Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles (París16471733)  per matrimoni  anomenada marquesa de Lambert. Escriptora i salonista. Avis d’una mere a son fils et a sa fille… (1726), Réflexions nouvelles sur les femmes (1730)

Inés Joyes y Blake (Madrid, 1731- Vélez-Málaga, 1808). Defensa l’educació i la igualtat entre dones i homes: «És del tot cert que en la forma com es discuteix i parla del nostre sexe són habituals aquestes màximes, perquè ens tracten molts homes bé com a criatures destinades únicament al seu esbarjo i a servir-los com esclaves, o bé com monstres enganyosos que són al món per a ruïna i castic del gènere humà. Gran injustícia! Notable disbarat! Diguen els homes el que vulguen, les ànimes són iguals.» Apología de las mujeres (1798,
p. 196).

Josefa Amar y Borbón (Saragossa, 1749-1833). Defensa l’educació igualitària per a tots dos sexes en el mateix espai.

Mary Wollstonecraft (Londres, 1759-1797). Defensa l’educació conjunta de xi-
quetes i xiquets, amb el mateix mètode i seguint els mateixos criteris. Considera que el poder que exerceixen els homes sobre les dones és un privilegi. Per a aquesta autora, la situació de les dones en
la societat del moment és el resultat de l’educació i l’aprenentatge, no fruit de ca-
racterístiques naturals inqüestionables.
Vindicació dels drets de les dones (1792). 

inici

2. Declaració de la dona i la ciutadana.
La Revolució Francesa 

La Revolució Francesa ve provocada per la situació econòmica i política que es viu sota el regnat de Lluís XVI. En ella les dones van participar activament en les revoltes i van començar a exigir una sèrie de millores a la seua condició. 

Es podria dir que la Revolució Francesa culmina amb la Declaració dels drets de l’home i del ciutadà, proclamada l’any 1789, per part de l’Assemblea Nacional. I en aquest moment es pot apreciar com el lema de la revolució –Llibertat, igualtat i fraternitat– no inclou les dones com a subjecte de drets. Per tant, la Revolució Francesa va estar en l’origen del feminisme, en la mesura que proclamava la igualtat, malgrat que, com també en la revolució de les colònies britàniques a Amèrica, els seus dirigents –homes– no van veure la contradicció que suposava demanar la igualtat i, al mateix temps, excloure les dones dels drets civils i polítics. Com a resposta, l’any 1791 Olympe de Gouges publica la Declaració dels drets de les dones i les ciutadanes, com a contrapunt a l’anterior. 

Alhora, té lloc un altre fet que provocarà un canvi transcendental en l’economia: l’invent de la màquina de vapor i la seua incorporació a la producció de béns, que donarà pas a la revolució industrial. Amb aquesta revolució s’inicia la transició cap al capitalisme, el qual, amb les condicions laborals que se’n deriven, provoca el sorgiment dels moviments obrers i el socialisme. 

Olympe de Gouges (França, 1748-1793). Autora de la Declaració dels drets de la dona i la ciutadana, mor a la guillotina.

inici

Segona onada feminista 

3. Sufragistes als Estats Units d’Amèrica

El moment que marca el final de la primera onada feminista i l’inici de la segona va ser la convenció de Seneca Falls, celebrada als Estats Units d’Amèrica l’any 1848 i que va culminar amb l’aprovació de la Declaració de drets i sentiments, redactada per Elizabeth Cady Stanton.

La lluita per la independència que donà lloc al naixement dels Estats Units d’Amèrica i la Revolució Francesa van canviar completament la manera com s’entenia el món en aquell moment. 

La Revolució Francesa va tindre influència, entre altres aspectes, en l’aparició del moviment abolicionista o antiesclavista, on les dones es van implicar de manera destacada. Dues dones van tindre gran importància, Angelina Grimké i Sarah Grimké. Emigrades al nord, eren naturals de Carolina del Sud, filles d’una família propietària d’esclaus. 

Aquesta implicació en el moviment antiesclavista va portar les dones a prendre consciència de les desigualtats que també els afectaven i començaren a reivindicar els seus drets: el dret al vot, d’ací que se les anomene sufragistes, però també el dret a l’educació, el divorci… Van utilitzar mètodes molt nous, sempre defugint la violència (vagues de fam, manifestacions, interrompre conferenciants…).

El moviment sufragista és explícitament de dones, de caràcter internacional –està present a totes les societats industrials– i interclassista –incorpora les dones de classe mitjana i baixa. La lluita tenia l’objectiu d’abolir les desigualtats que patien pel fet de ser dones, amb independència de la classe social o la ideologia. 

Sarah Grimké (1792-1873). Abolicionista.

Lucretia Mott (1793-1880). Quàquera, fundadora de la primera societat femenina antiesclavista.

Sojourner Truth (1797-1883). Nascuda esclava, abolicionista. Deia: «Si la primera dona que va crear Déu va ser prou forta per, ella sola, capgirar el món, totes les dones poden tornar a girar-lo! I ara que elles ho demanen, més els valdria, als homes, deixar que ho feren.» (Que no soc una dona, jo?)

Angelina Grimké (1805-1879).  Activista abolicionista, pels drets de les dones i sufragista.

Elisabeth Cady Stanton (1815–1902). Sufragista, abolicionista. Impulsora de la convenció de Seneca Falls.

inici

4. Sufragistes a Europa

Al mateix temps, i a causa dels diferents esdeveniments que tenen lloc als inicis del segle XX, tant als EUA com a Europa, el moviment feminista, a més de reivindicar el dret al vot i la necessitat de l’educació per a les dones, també participa del moviment obrer, demandant millores salarials i millors condicions laborals i una visió pacifista contra els estralls que produeix la Primera Guerra Mundial que comportarà, entre altres efectes, la incorporació de les dones al mercat laboral per a substituir els homes que estaven al front, en llocs de treball que no eren els habituals. 

Lydia Becker (Manchester, 1827-França 1890).Líder de la National Union of Women’s Suffrage Society (NUWSS – Societat na-
cional pro sufragi de la dona). Defensa la formació científica de les dones.

Emily Davies (Regne Unit, 1830-1921). Defensora del dret al vot de les dones, de la igualtat en l’educació i de l’accés a la universitat per a les dones.  

Elizabeth Garrett Anderson (Regne Unit, 1836-1917). Metgessa. Fundadora d’una escola de medicina per a dones a Londres (1874). Primera dona alcaldessa al seu país.

Millicent Garrett Fawcett (Regne Unit, 1847-1929). Política feminista, pacifista i escriptora. Excel·lent oradora, dedicaria la seua vida a promoure el dret al vot, a l’educació i al treball professional de les dones. Fundadora de la NUWSS i cofundadora del Newnham College de Cambridge, una de les primeres universitats britàniques per a dones. 

Emmeline Pankhurst (Regne Unit, 1858-1928). Presidenta de la NUWSS, condemnada a tres anys de treballs forçats. En 1903 fundaria, junt a la seua filla Christabel i un grup de dones, l’organització militant Unió Social i Política de Dones (WSPU) que lluitaria pel sufragi de les dones fins la I Guerra Mundial. Al 1928, després de la seua mort, s’aprovaria el dret al vot per a totes les dones majors de vint-i-un anys.

Hubertine Auclert (França, 1848-1914). Primera persona a utilitzar la paraula feminisme amb el sentit que té actualment.

Madeleine Pelletier (França, 1874-1939). Psiquiatra. Defensa l’educació sexual i l’avortament. Fundadora del Partit Socialista Francés.

Anna Maria Mozzoni (Milà, 1837- Roma, 1920). Periodista, política i sufragista.

Aletta Jacobs (Països Baixos, 1854-1929). Doctora en medicina, inventora i sufragista.

Luigia Mandolini (Itàlia, 1866-1939). Mestra i sufragista.

Ana de Castro Osório (Portugal, 1872-1935). Escriptora, periodista, feminista, activista.

Carolina Beatriz Ângelo (Portugal, 1878-1911). Metgessa i feminista.

Nadejda Stàssova (Rússia, 1822-1895). Cofundadora del primer moviment organitzat de dones russes.

Maria Trubnikova (Rússia, 1835-1897). Cofundadora del primer moviment organitzat de dones russes.

Anna Filossófova  (Rússia, 1837-1912). Cofundadora del primer moviment organitzat de dones russes.

Concepción Arenal (Ferrol, 1820-Vigo, 1893). Escriptora i llicenciada en dret. La mujer  del porvenir (1869); El estado actual de la mujer en España (1884).

Emilia Pardo Bazán (La Corunya, 1851  -Madrid, 1921). Escriptora i feminista.

Ángeles López de Ayala (Sevilla, 1858-Barcelona, 1926). Impulsa la creació de la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona (1892) considerada la primera organització feminista a Espanya.

Carmen de Burgos (Rodalquinar, 1867 – Madrid, 1932). Periodista professional, corresponsal de guerra. Feminista i sufragista. 

María Lejárraga (San Millán de la
Cogolla, 1874-Argentina, 1974). Escriptora, mestra. Diputada en 1933.

Clara Campoamor (Madrid, 1888 –
Suïssa, 1972). Advocada i política. Diputada entre 1931 i 1933. Va aconseguir el dret al vot per a les dones a Espanya.

Victoria Kent(Màlaga, 1891-EUA, 1987). Advocada. Primera dona que va exercir davant d’un tribunal militar. Diputada, directora general de presons.

inici

5. El moviment de les obreres: sindicalisme i feminisme

La història contemporània d’Europa i de l’Amèrica anglosaxona està marcada per la Revolució Industrial iniciada a finals del segle XVIII i principis del segle XIX.
Les condicions laborals a les quals els aboca el capitalisme –mà d’obra barata amb escassa possibilitat d’especialització, jornades laborals excessives i grans desigualtats salarials entre dones i homes– i l’assumpció de les càrregues familiars fan que les dones obreres s’enfronten a sèries dificultats per a sobreviure amb dignitat i per a participar en les organitzacions sindicals.

Dins dels moviments obrers s’escolten nombroses veus que, lluny de reivindicar millores laborals i igualtat salarial per a les dones, defensen l’espai domèstic com el seu lloc natural.

No obstant això, hi ha diverses dones arreu d’Europa que destaquen per la seua doble tasca, en el moviment obrer i en la defensa dels drets de les dones. 

A Rússia, les manifestacions de les obreres de Petrograd demanant «pa i pau»  donen pas a la Revolució Russa.

A l’Estat espanyol, com a la resta d’Europa, la majoria de les obreres són analfabetes i, a banda de casos puntuals com són els de María Cambrils i Teresa Claramunt, no tenen accés als òrgans de decisió sindical malgrat que protagonitzen grans mobilitzacions (el motí de les verduleres a Madrid, 1892; les revoltes de les feineres de Màlaga, 1918; o la revolta del 1918 a Barcelona).

Flora Tristán (França, 1803-1844). Considerada com una de les fundadores del feminisme modern, la transició del feminisme il·lustrat al feminisme de classe. Se la considera autora de l’expressió «Proletaris del món, uniu-vos». Peregrinaciones de una paria (1838); Paseos en Londres (1840); Unión Obrera (1843); La emancipación de la mujer (1845).

Clara Zetkin (Alemanya, 1857- URSS, 1933). Posa les bases per a un moviment socialista feminista. Impulsora de la celebració del Dia Internacional de la Dona, aprovada per unanimitat en la II Conferència Internacional de Dones Socialistes.

Teresa Claramunt i Creus (Sabadell, 1862-Barcelona, 1931). Obrera amb discurs feminista. Planteja l’equiparació salarial entre dones i homes; considera l’educació com a culpable de la situació de la dona. Fundadora de la Sociedad Autónoma de mujeres de Barcelona. 

Consuelo Álvarez Pool, Violeta (Barcelona, 1867-Madrid, 1959). Primera promo-
ció de dones telegrafistes d’Espanya. Impulsora de la creació de l’Escola Tècnica Superior de Telecomunicacions. Defensora de l’educació de les dones i del dret al divorci. Com a escriptora pertany a la Generació del 98.

Mary MacArthur (Regne Unit, 1880-1921). Impulsa la formació de la National Federation of Women Workers. Defensa la millora de les condicions laborals de les dones.

inici

6. Revolucionàries als inicis del segle XX

L’apelació en els seus escrits als ideals de la República Espanyola, l’anticlericalisme, el pacifisme, el laicisme, la demanda del vot femení, l’antifeixisme i fins i tot l’animalisme, era una proclama d’aquelles dones que difonien textos feministes, en una etapa progressista que tindria el seu moment culminant en la Segona República.

Amalia Carvia Bernal (Cadis, 1861-València, 1949). Escriptora, mestra, feminista.

Ana Carvia Bernal (Cadis, 1865-1941). Mestra, feminista i sufragista. Fundadora, amb Amalia Carvia i Ángeles Guiñón Romero, de la revista Redención (1915) i presidenta de la Liga Feminista, de la qual va ser una de les principals impulsores.

Belén de Sárraga (Valladolid, 1874 – Ciutat de Mèxic, 1951). Federalista, feminista, laïcista. Fundadora de nombroses publicacions i associacions feministes tant a Espanya com a diversos països sud-americans.

inici

7. Pacifistes. Feminisme d’entreguerres 

La que serà primera dona a rebre el Nobel de la Pau, Bertha von Suttner, publica en 1889 la novel·la Abaixeu les armes!, on reflecteix l’angoixa de les dones davant l’horror de les guerres. En 1915 se celebra el Congrés Internacional de Dones a la Haia, promogut per Aletta Jacobs, amb la finalitat de proposar formes d’acabar amb la guerra que assola Europa i prevenir conflictes armats en el futur. Aproven la creació d’una plataforma per exigir l’extensió del sufragi a les dones.

Al començament de la Segona Guerra Mundial, la publicació de Tres guinees de Virginia Woolf recull el sentir feminista de l’època, que esdevé també antifeixista i pacifista.

Al 1949 apareix l’obra clau del període d’entreguerres, El segon sexe, de Simone de Beauvoir, que esdevindrà un dels textos fonamentals de la tercera onada feminista dels anys seixanta.

Berta von Suttner (Imperi Austrohongarés, 1843-1914). Escriptora i periodista. Premi Nobel de la Pau, 1905. Abaixeu les armes! (1889)

Jane Adams (EUA, 1860-1935). Sociòloga. Premi Nobel de la Pau, 1931.

Eleanor Roosevelt (EUA, 1884-1962). Després de la Segona Guerra Mundial, com a delegada dels EUA davant l’ONU, va ser presidenta de la Comissió de Drets Humans i promotora de la Declaració Universal dels Drets Humans. 

Rosa Roig i Soler (Marçà, 1890-Barcelona, 1969). Pedagoga i feminista.

inici

Tercera onada feminista

Després de la Segona Guerra Mundial, el moviment feminista semblava que havia aconseguit els seus objectius amb la consecució del dret al vot en diversos països del món. Dos llibres marquen una nova etapa en el feminisme, que dona lloc a l’aparició de la tercera onada feminista. 

En aquesta etapa es destaca la importància del treball com a factor d’independència per a les dones, malgrat la discriminació salarial que pateixen.

S’estén l’ús de mètodes anticonceptius, que permeten una millor planificació familiar, per una banda, i separar les relacions sexuals de la reproducció exclusivament.

Simone de Beauvoir (França, 1908-1986). Filòsofa, referència teòrica del feminisme de la igualat. El segon sexe (1949).

Betty Friedan (EUA, 1921-2006). Fundadora de la National Organization for Women (NOW). La mística de la feminitat (1963), premi Pulitzer en 1964, on parla del «mal que no té nom». 

inici

8. Feminisme institucional

L’origen del feminisme institucional es troba en la creació per part de les Nacions Unides de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona, l’any 1947. En els seus inicis, aquesta comissió es va centrar a establir normes i convencions internacionals que canviaren les lleis discriminatòries que patien les dones arreu del món i augmentara la sensibilització mundial sobre les qüestions de la dona. L’Assemblea de les Nacions Unides va declarar el 1975 com a Any Internacional de la Dona. En aquest any també va recomanar als estats que establiren agències d’igualtat. A partir d’aqueix moment, es van convertir en agents de les polítiques d’igualtat a tots els nivells (supranacional, nacional, regional i local). 

Als anys 80 es crea a Espanya l’Institut de la Dona (1983), hui desaparegut, i en 2008, el Ministeri d’Igualtat, desaparegut l’any 2010, en què es va convertir en Secretaria d’Estat adscrita al Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, fins al final de la legislatura.

Lidia Falcón O’Neill (Madrid, 1935). Política i escriptora.

Carlota Bustelo (Madrid, 1939). Diputada en la legislatura constituent (1977-1979), primera directora de l’Institut de la Dona.

Carmen Alborch (Castelló de Rugat, 1947-València, 2018). Política, professora universitària i escriptora. «El feminisme és un patrimoni de les dones de tot el món i hauria de ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat, perquè crec que ha millorat el món.» (Libres, 2004)

Asun Ventura (Castelló, 1953). Professora universitària i vicepresidenta de la Fundació Isonomía.

inici

9. Ecofeminisme

Aquest corrent de pensament i moviment activista social destaca les importants relacions existents entre la subordinació de les dones i altres grups socials no privilegiats, i l’explotació del món viu no humà. Es considera una hibridació de tres moviments previs: el pacifista, l’ecologista i el feminista. Com a concepte va ser utilitzat per primera vegada a principis dels anys 70 per Françoise d’Eaubonne.

Petra Kelly (Alemanya 1947-1992). Política, fundadora del Partit Verd.

Vandana Shiva (Índia, 1952). Filòsofa. Abrazar la vida: mujer, ecologia y desarrollo (1995); Ecofeminismo (1997)

Alicia Puleo (Argentina, 1952). Filòsofa. Ecofeminismo para otro mundo posible, 2011.

inici

Quarta onada feminista

No hi ha unanimitat a l’hora d’establir el final de la tercera onada feminista. La major part d’autores consideren que encara és aviat per a parlar de la quarta onada feminista, malgrat que hi ha unanimitat a considerar que la utilització de les xarxes socials com a eina per a denunciar la violència contra les dones en diferents països està permetent el desenvolupament d’un moviment feminista plenament global que es tradueix en vagues i manifestacions massives arreu del món coincidint amb els dies 25 de novembre (Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones) i 8 de març (Dia Internacional de la Dona).

inici

10. Sororitat. Nova cultura feminista

El terme sororitat es refereix al lligam estret que s’estableix entre dones basat en la solidaritat, el compartiment d’experiències, in-
teressos, preocupacions, etc. Està format a partir del mot llatí sŏrŏr, ōris ‘germana’, de la mateixa manera que fraternitat, prové de frater,-ti ‘germà’.

El terme, tal com s’usa actualment, s’ha recuperat en l’àmbit de l’antropologia i la sociologia especialment d’ideologia feminista. Va ser definit per l’antropòloga Marcela Lagarde, que el va glossar a partir d’una dimensió ètica, política i pràctica del feminisme contemporani.

Marcela Lagarde (Mèxic, 1948). Antropòloga. Introdueix el concepte feminicidi, per a fer referència als assassinats de dones pel fet de ser dones i és una de les primeres a utilitzar en castellà el terme sororitat, dimensió ètica, política i pràctica del feminisme contemporani. 

inici

11. Feminisme, tecnologia i comunicació

L’opressió de les dones és clarament patent en les imatges que apareixen als mitjans de comunicació de més ràpida difusió, molt especialment de cibertransmissió, que difon missatges que reprodueixen la condició de les dones, de forma massiva. Així, el periodisme feminista promou la difusió de la cultura feminista, l’erradicació d’una cultura patriarcal, la denúncia i l’eliminació de la violència contra les dones als mitjans. 

L’aparició dels hahstags d’abast mundial és un fenòmen de sensibilització eficaç i de gran sensibilització social i política.

#OnSonLesDones
#NiUnPasoAtrás
niunamenos.org.ar 
https://e-mujeres.net/

#YoSiTeCreo
#MeToo
Periodistes Feministes @PeriodistesFem

Irantzu Varela (Portugalete, 1974). Periodista i feminista.

inici

12. #Emergenciafeminista #20S

El 20 de setembre de 2019 va tenir lloc una mobilització general contra la violència masclista a tot l’estat. L’assassinat de quatre dones en menys de 48 hores al juliol va posar el focus en la necessitat d’avançar en les mesures de prevenció i en aquelles contingudes en el pacte d’Estat aprovat al setembre de 2017 en el Congrés, moltes mesures del qual continuen sense engegar-se. Entre elles, les que tenen a veure amb el fet de reconéixer totes les víctimes de violència de gènere.

L’objectiu de les organitzacions feministes en secundar les mobilitzacions era denunciar que existeix una clara relació causa-efecte entre el discurs negacionista de la violència de gènere i l’increment de les víctimes mortals. Per açò, les organitzacions convocants de les mobilitzacions exigeixen al Govern que es comptabilitzen totes les víctimes del masclisme, no només les parelles o exparelles, i que s’aplique d’una vegada el pacte d’Estat. S’ha estés la consciència que la situació ja no és d’alerta, és d’emergència.

Natza Farré (Barcelona, 1972). Periodista i comunicadora feminista. Curs de feminisme per a microones.

Bel Olid (Mataró, 1977). Escriptora, traductora i feminista. Feminisme de butxaca, Follem? 

inici

Bibliografia

Adichie, Chimamanda Ngozi. Estimada Ijeawela. Manifest feminista en quinze consells. Barcelona: Fanbooks, Grup Edicions 62, 2017.

Alborch, Carmen. Libres: ciudadanas del mundo. Madrid: Aguilar, 2004.

Beard, Mary. La veu i el poder de les dones. Barcelona: Arcàdia, 2017.

Cobo, Rosa. La cuarta ola feminista y la violencia sexual. Paradigma. Revista universitaria de Cultura, núm. 22 (2019): 134-138.

De la Rocha, Marta. Historia ilustrada de la teoría feminista. Madrid: Editorial Melusina, 2018.  

Despentes, Virginie. Teoria King Kong. Barcelona: Random House, 2018.

Dolera, Leticia. Mossegar la poma. Barcelona: Columna, 2018.

Farré, Natza. Curs de feminisme per microones. Barcelona: Ara Llibres, 2016.

Kolt, Anise. El tragador de fuego. Bendita sea la serpiente. Santa Coloma de Gramanet: La Garúa, 2008.

Miguel, Ana de, i Montserrat Boix. Los géneros de la red: los ciberfeminismos. Sense data. http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/ciberfeminismo-demiguel-boix.pdf [últim accés: 19 / 1 / 2020].

Moreno Balaguer, Rebeca (coord.). Feminismos. La historia. Torrejón de Ardoz: Akal, 2019.

Olid, Bel. Feminisme de butxaca. Barcelona: Angle editorial, 2017.

Pérez Garzón, Juan Sinisio. Historia del Feminismo. Madrid: Los libros de la Cararata, 2018.

Reverter Bañón, Sonia, i María Medina Vicent. El feminismo en 35 hashtags. Madrid: Los libros de la catarata, 2020.

Torres E. Raquel, Güereca, Feminismos, tecnología y comunicación: la construcción de una voz propia en las sociedades de la información. http://www.oei.es.

Valcárcel, Amelia. Ahora, feminismo: cuestiones candentes y frentes abiertos. Madrid: Cátedra, 2019.

Varela, Nuria. Feminismo para principiantes. Barcelona: Ediciones B, 2005. 

inici