Arantxa Domínguez

Les dones que m’habiten

El jazz, per a mi, és un camp inacabable i he tingut molta sort de caure en ell.

…moltes dones que als anys 80 i 90 lluitaven en un món d’hòmens on havies de demostrar moltíssim…

…la seua capacitat de vore sempre les coses com si foren noves, el vull apendre constantment, el seu entusiasme per tot, tant dels meus fills com dels meus alumnes, i en ells trobe moltíssima inspiració.

Les dones que m’habiten. Arantxa Dominguez
Duració: 05:51
Dirigit per Alberto Antón Benítez