ULALALAU · Laura Avinent

Fotògrafa

Directora de disseny i innovació durant dues dècades.

Fotògrafa creativa fundadora del grup 4FOOLS!
Els seus treballs fotogràfics destaquen per la capacitat de capturar la bellesa interior de les persones i fer que esdevinguen somnis.

Apassionada viatgera a la recerca de les noves tendències creatives.
Artista multidisciplinar que treballa tant en el camp del disseny i la comunicació visual com en la seua obra, més intimista i personal que reflecteix les seues recerques a través de l’art.

Canviaré d’opinió tantes vegades i tan sovint com adquiriré nous coneixements.
El dia que perceba que el meu cervell ha deixat de ser apte per a aquests canvis, deixaré de treballar.

Florentino Ameghino (1854-1911)