Mercedes Ferrer Castelló · Marta Vicent Huguet

Fotografies: Luz Durán Herrero

La salut mental infantil ha estat sempre l’eix de la nostra tasca professional. Als anys 80 promoguérem l’atenció precoç als nens amb problemes de desenvolupament i les seues famílies, iniciàvem un abordatge psicològic i sanitari preventiu en les situacions de risc neonatal per factors de prematuritat i baix pes al nàixer, entre altres. Així, amb la col·laboració dels professionals del Servei de Neonatologia de l’Hospital General, vàrem posar en marxa l’any 1990 el Programa de Seguiment de Xiquets d’Alt Risc Perinatal, en el qual continuem treballant per a la detecció precoç dels trastorns i retards del desenvolupament i l’atenció familiar, treball que ha estat recollit en diverses publicacions mèdiques i psicològiques.

Al mateix temps, com a psicòlogues del Servei de Salut Mental de l’Hospital Provincial hem compartit, amb altres companys, l’esdevenir i finalment l’establiment de la psicologia clínica com a especialitat en l’àmbit de la sanitat pública. Des d’allí continuem treballant pel benestar psíquic dels xiquets i les xiquetes i pel reconeixement dels recursos i professionals que són necessaris per a atendre la seua salut mental.