Marina Beltrán Segarra · Paz Fabregat Pascual

Fotografies: Amparo Balsas

Sóc Marina, de Siena. Explicar la nostra història és un poc difícil. És molt millor visitar la tenda de bosses i comprovar l’ambient que hem creat, per a captar el nostre projecte. De tota manera t’explique: açò va ser una idea de dues amigues que vam voler tindre un negoci d’algun producte que ens agradara i que no hi haguera a Castelló. Després de rebutjar moltes idees, vam decidir muntar una tenda de bosses, ja que ens cridaven molt l’atenció quan viatjàvem i les observàvem en altres països, a Barcelona… Açò va ser l’any 1987. Vam comprar una casa situada al carrer Bayer, núm. 5 i a la plaça del Real núm. 22 que, en aquells temps era un carreró fosc i trist. Vam començar les obres, els crèdits, els viatges i les fires, les preguntes, la Cambra de Comerç, els permisos…

Al principi la meua sòcia i jo vam buscar una empleada, que era Paz. L’any 1991, la primera sòcia va vendre la seua part i Paz va entrar en el negoci. Des del primer moment hem tingut una relació excel·lent, ens combinem molt bé els horaris, el temps de viatges, les vacances… Els nostres criteris, quant a idees, solen coincidir; també la forma de relacionar-nos amb els clients, el gust pels productes…

Sempre hem venut bosses precioses, marques exquisides, molta qualitat… En un primer moment la gent ens comentava que eren cares, després que eren cares però que valien el que costaven. I així ens vam anar fent una clientela fidel, i més o menys bé, ací estem.