Imma Puig i Vicent · Paquita Roca Ivars

Fotografies: Cristina Jiménez

La nostra col·laboració es va iniciar fa més de 30 anys
al si de l’Associació Folklòrica El Millars. Des del primer moment ens va unir la passió per la roba tradicional, la seua investigació i divulgació. Els primers treballs en equip van ser exposicions de roba, conferències i mostres d’indumentària.

La difusió d’aquests continuats treballs va fer nàixer en la societat castellonenca l’interés per vestir-se amb fidelitat a l’antiga. Una vegada arribat el moment, vam decidir compartir el que havíem aprés amb les persones interessades i van vore la llum tots els nostres llibres.

Creiem que la pervivència al llarg de tants anys del nostre equip està donada per una distribució no forçada de les tasques, d’acord amb la manera natural de treballar cadascuna, unida a un respecte mutu i a una estima que, a hores d’ara està més que consolidada.

El fruit és ben satisfactori. Vam ser les capdavanteres en una tasca que avui és de total actualitat i a l’estudi de la qual s’han sumat molts grups folklòrics i indumentaristes del País, els quals han aconseguit que la nostra comunitat siga també capdavantera en la investigació i la divulgació de la indumentària tradicional. El nostre esforç, reconegut institucionalment, ha suposat un canvi en els coneixements etnogràfics i també en les manifestacions festives.